Co je meteorit, meteor, meteorid, bolid, padající hvězda, povětroň nebo létavice? Jaký je mezi nimi rozdíl?

with Žádné komentáře

Co je meteor

Něco si přej, padá hvězda! Ve skutečnosti hvězdy nikam nepadají. To, co romanticky označujeme padající hvězdou je meteor, lidově řečeno létavice či povětroň, případně, ve své nejjasnější formě, bolid. Výraz meteor pochází původně z řeckého slovního spojení meteórum, meteóra, což přeneseně znamená „věci, které jsou, dějí se nebo se vznáší ve vzduchu“. Meteor je většinou miniaturní těleso z kosmu (meteorid), které vysokou rychlostí vnikne do husté atmosféry planety Země a díky značnému tření na kratší či (relativně) delší okamžik vzplane a zazáří. V drtivé většině případů se jedná o pouhé zlomky sekundy.

Meteory nevzplanou ihned po vstupu do atmosféry, začínají zářit přibližně ve výšce 90km nad zemským povrchem a svou světelnou manifestaci končí, díky hustotě atmosféry a dramatickému poklesu rychlosti a tudíž nízkému tření, které již nedokáže povrch meteoridu rozžhavit (případně kvůli totálnímu vypaření a sebezničení), ne níže než ve 20km nad povrchem. Existují samozřejmě výjimky, kdy meteor stále září i podstatně blíže zemi.

Jasně zářící meteor je bolid. Perseidy.
Perseidy - meteor - bolid

Během dne zářící meteory neboli padající hvězdy nevidíme, protože rozžhavené meteoridy (v tomto stavu již meteory) čí světelná nebo kouřová stopa za nimi je za denního světla v podstatě neznatelná. Meteor je tedy, v krátkosti a polopatisticky řečeno, meteorid (projektil, objekt, „kamínek“) z vesmíru, který se rozhodl svou tisíce a miliony let trvající pouť vesmírem ukončit více či méně jasným zahořením a následným vypařením při průletu zemskou atmosférou.

Jednou z nejefektnějších nočních podívaných jsou meteory, které při průletu atmosférou vybuchují, rotují, rozpadají se na menší kusy, které všechny svorně září a případně znovu vybuchují. Při pohledu ze země je nezřídka takový explodující meteor dokonce doprovázen jasně slyšitelnou zvukovou kulisou. Jedná se o zvuk, podobný třepotání praporu v silném větru, doprovázený svistem, pískáním nebo temným hlubokým „mručením“. Takovéto meteory nebo bolidy mohou v mnoha neznalých pozorovatelích dokonce vyvolat pocit ohrožení až paniky, protože bývají nebývale jasné (bolid), po obloze se přesouvají netypicky dlouho, subjektivně vypadají velmi blízko a v některých případech mohou za sebou „táhnout“ jakýsi kouřový chvost z uvolňujících se plynů. Nejkrásnější jsou ty, které do naší atmosféry vnikají nízkou rychlostí, ty bývají nejjasnější s nejdelší dobou viditelnosti. Naše super jasné meteory, které ručně vyrábíme do kitů unikátního hvězdného nebe Spaceglo™,na stropy ložnic a dětských pokojů, jsou právě tyto. Ty nejkrásněji zářící meteory.

Každým rokem (nejvýrazněji v noci 12.srpna) můžeme sledovat meteoridský roj Perseidy (Persejdy). Tato sprška meteorů je tou nejúžasnější podívanou na padající hvězdy, jakou můžeme během celého roku spatřit. Doporučuji shlédnout video, zachycující meteory (bolidy) během Perseid 2016.

 

 

Co je bolid

Bolidem označujeme meteor o velmi vysokém jasu. Bolid je meteor, který září minimálně stejným nebo vyšším jasem než Venuše, kterou někdy nazýváme také Jitřenka nebo Večernice, protože často bývá posledním zářícím objektem, viditelným na časné ranní obloze a prvním zářícím tělesem na ztemňující se obloze po západu slunce. Na obloze bývá Venuše ke spatření i ve dne, jen většinou nevíme, kde ji hledat (pozor, nepleťte si planetu Venuši s Polárkou nebo Severkou, což je hvězda v souhvězdí Malé medvědice, hovorově známém také jako Malý vůz).

Pro zajímavost, Venuše je třetím nejsilnějším přírodním zdrojem světla, dopadajícím na naši planetu, hned po Slunci a Měsíci a lidé si ji většinou pletou s velmi jasnou hvězdou (také si pletete Jitřenku, Severku, Večernici a Polárku? Přečtěte si tento článek). Ty nejjasnější bolidy dokáží osvítit zemský povrch téměř jako slunce za dne a jsou dokonce až pětkrát jasnější než Venuše při jejím nejvyšším svitu. Takže, bolid rozhodně není žádné ořezávátko :-) Pro dokreslení připojuji i video z ruského Čeljabinsku z 15.2.2013, v současnosti patrně nejznámějšího bolidu, jehož extrémně jasná záře a následná exploze dle odhadů odpovídala 25 atomovým bombám, svrženým na Hiroshimu.

 

 

Co je meteorid

O meteoridech jsme se zmínili již v předchozí pasáži, ale co je to vlastně ten meteorid s D na konci? Meteorid je kosmické těleso nejčastěji o velikosti zlomků milimetru po velikost desítek metrů. Větší meteoridy nazýváme planetky nebo asteroidy. Velkou většinu meteoridů ve vesmíru nevidíme, právě pro jejich miniaturní rozměry. O jejich existenci se zpravidla dozvídáme až v poslední vteřině jejich života, totiž při střetu se zemskou atmosférou. To se z meteoridu stává náš starý známý- meteor, neboli nádherný světelný úkaz na jasné noční obloze-padající hvězda.

Denně vnikají tisíce, statisíce, možná i miliony meteoridů do hustého atmosferického obalu naší Země. Jsou však tak malé, že jich téměř 100% shoří a vypaří se (jsou menší než hlavička špendlíku!). Některé meteoridy mají velikost (desítky centimetrů a více) nebo složení, nebo obojí, které jim dovolí dopadnout až na zemský povrch. Pokud se jim tedy podaří probojovat si cestu až na povrch Země, což se děje pouze v promilích procenta, stává se z meteoridů, potažmo v zemské atmosféře zářících meteorů, meteorit (s písmenem T na konci). Pokud vidíte padat hvězdu a následně ji díky obrovskému štěstí někde v přírodě najdete, máte reálnou šanci na zbohatnutí! Ceny meteoritů (spadlých hvězd) se totiž pohybují od několika desítek korun až po miliony korun (teoreticky) za jeden jediný gram, v závislosti na velikosti, typu, tvaru, složení, vědecké hodnotě nebo zdokumentovaném příběhu samotného vesmírného návštěvníka.

Mimochodem, díky za naši atmosféru, která funguje jako téměř dokonalý štít proti milionům nesmírně malých, ale zároveň extrémně rychlých a tudíž vysokou pohybovou energií disponujících, kosmických projektilů, vystřelovaných z nitra naší sluneční soustavy naším směrem. Taková kulka o velikosti zrnka rýže, vystřelená kometární vesmírnou kavalerií rychlostí 70km/s by zcela nesporně dokázala napáchat na zemském povrchu obrovské škody.

Náš ochranný obal ale rozhodně není všemocný. Vesmírná tělesa větších rozměrů dokáží napáchat po dopadu na zem opravdovou paseku. Některá po dopadu zanechají krátery a spálenou zem (známý Tunguzský meteorit), jiná dokáží dokonce změnit evoluci ve prospěch jiné vývojové větve nebo zničit život či celou planetu úplně. Existují hypotézy, podložené nepřímými důkazy, podle kterých bylo vyhynutí dinosaurů způsobeno právě dopadem jednoho takového většího meteoridu, asteroidu či dokonce komety. Jedním z výraznějších a turisticky nejnavštěvovanějších pozůstatků po dopadu podobného, avšak podstatně menšího tělesa (meteorid o velikosti 50m a hmotnosti cca 300 000 tun) je slavný impaktní kráter Meteor Crater v Arizoně, USA, který má v průměru úctyhodných 1,2km.

 

 

Co je meteorit

Meteorit je ve zkratce meteor, jemuž se podařilo prolétnout skrz zemskou atmosféru a po odpaření části své hmoty dopadnout až na zemský povrch. Meteority samozřejmě nejsou přítomny pouze na Zemi, ale i na jiných planetách a vesmírných tělesech. Nejbližším takovým tělesem je Měsíc, na jehož povrchu můžeme snadno spatřit tisíce impaktních kráterů, způsobených dopadem meteoridů na povrch Měsíce. Právě meteority dopravené americkými kosmonauty z Měsíce jsou označovány za ty nejdražší, které na naší Zemi můžeme spatřit. Cena jednoho gramu takového měsíčního meteoritu se odhaduje na 1 000 000USD, což je odhad ceny 1g měsíční horniny, kterou na Zemi přivezly posádky programu Apollo. Cena je to čistě „teoretickyhypotetická“, tyto vzorky totiž nejsou na prodej :-)

 

 

Další obrázky meteoritů

Realistická noční obloha Spaceglo se zářivými meteory

Objednejte si ještě dnes své vlastní realistické hvězdné nebe na strop ložnice nebo dětského pokoje